Różności.

Są to odpryski różnych moich przedsięwzięć (mniej lub bardziej udanych), których żal mi było wyrzucać. Może się jeszcze na coś przydadzą :)

Iloczyn skalarny.

Iloczyn wektorowy.

Całka oznaczona - interpretacja geometryczna, numeryczne metody obliczania.

Teoria niepewności pomiaru.

Precesja - przykład.

Bramki logiczne.

Pomiar ilości informacji (wzór Shannona).