NUMERYCZNE   METODY   OBLICZANIA   CAŁEK


Strona prezentuje geometryczną interpretację całki oznaczonej i w oparciu o nią numeryczne metody obliczania całek.

DEFINICJA Definicja całki oznaczonej  (interpretacja geometryczna).

Numeryczne metody obliczania całki oznaczonej:
METODA PROSTOKĄTÓW metoda prostokątów,
METODA TRAPEZÓW metoda trapezów.
Numeryczna metoda obliczania całki nieoznaczonej:
FUNKCJA GRANICY CAŁKOWANIA funkcja granicy całkowania  całki oznaczonej.

Strona utworzona przy pomocy programu

marpaw 2000