Działanie układów logicznych.

bramka NOT (zaprzeczenie)

bramka AND (iloczyn logiczny)

bramka OR (suma logiczna)

bramka NAND (zaprzeczenie iloczynu logicznego)

bramka NOR (zaprzeczenie sumy logicznej)

bramka EXOR ("wyłącznie LUB")

dekoder adresu

przerzutnik RS