Sprawdź czy dobrze obliczyłeś iloczyn wektorowy!

WPISZ SKŁADOWE WEKTORÓW (liczby całkowite):

a = ( ; ; )

b = ( ; ; )

a  x  b = ( ; ; )