Informacje bieżące

 

  8.04.2020
Wszystkie materiały związane ze zdalnym nauczaniem zostały przeniesione do  classroom.google.
 
 
  20.09.2005
Proszę przestrzegać oficjalnych terminów poprawkowych!
Anulowanie oceny niedostatecznej otrzymanej walkowerem (na skutek nieobecności) i przywrócenie utraconej w ten sposób możliwości zaliczenia przedmiotu (przywrócenie terminu) możliwe jest tylko po usprawiedliwieniu nieobecności (w terminie 7 dni) – decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
 
 
  14.04.2004
Serwisik ten będzie (docelowo) zawierał wszystkie materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć.
 
  Uprzejmie proszę o powiadamianie mnie
o znalezionych błędach i niejasnościach ("kontakt" obok)!