Informacje bieżące

 

 31.05.2019
2BDI - wyniki sprawdzianu z analizy z 28.05.2019.
 
 
 29.05.2019
2FZI - wyniki sprawdzianu z analizy z 26.05.2019.
 
 
 10.04.2019
2BDI - wyniki sprawdzianu z algebry z 7.05.2019.
 
 
 10.04.2019
2BDI - wyniki sprawdzianu z algebry z 9.04.2019.
 
 
  15.02.2019
Ważne dla studentów studiów niestacjonarnych!
Bardzo proszę o przynoszenie własnych laptopów (może być jeden na dwie osoby) na ćwiczenia rachunkowe z fizyki. Tworzenie numerycznych modeli wymaga użycia komputera a zajęcia zaplanowane są w salach nie wyposażonych w komputery.
 
 
  20.09.2005
Proszę przestrzegać oficjalnych terminów poprawkowych!
Anulowanie oceny niedostatecznej otrzymanej walkowerem (na skutek nieobecności) i przywrócenie utraconej w ten sposób możliwości zaliczenia przedmiotu możliwe jest tylko po usprawiedliwieniu nieobecności – decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
 
 
  14.04.2004
Serwisik ten będzie (docelowo) zawierał wszystkie materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć.
 
  Uprzejmie proszę o powiadamianie mnie
o znalezionych błędach i niejasnościach ("kontakt" obok)!