Informacje bieżące

 

 25.04.2018
2BDI - wyniki sprawdzianu z algebry i analizy matemat. z 23.05.2018.
 
 
 15.04.2018
2GZI - wyniki sprawdzianu z algebry i analizy matemat. z 15.04.2018.
 
 
 9.04.2018
2BDI - wyniki sprawdzianu z algebry i analizy matemat. z 5.04.2018.
 
 
  25.03.2017
Bardzo proszę o przynoszenie własnych laptopów (może być jeden na dwie osoby) na ćwiczenia rachunkowe z fizyki. Tworzenie numerycznych modeli wymaga użycia komputera a zajęcia zaplanowane są w salach nie wyposażonych w komputery.
 
 
  23.02.2012
Aby otrzymać wpis zaliczenia wykładu z fizyki, trzeba mieć:
      - zaliczoną prezentację (zob.: FIZYKA / zaliczenie przedmiotu),
      - zaliczoną laborkę,
      - zaliczone ćwiczenia rachunkowe.
 
 
  20.09.2005
Proszę przestrzegać oficjalnych terminów poprawkowych!
Anulowanie oceny niedostatecznej otrzymanej walkowerem (na skutek nieobecności) i przywrócenie utraconej w ten sposób możliwości zaliczenia przedmiotu możliwe jest tylko po usprawiedliwieniu nieobecności – decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
 
 
  14.04.2004
Serwisik ten będzie (docelowo) zawierał wszystkie materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć.
 
  Uprzejmie proszę o powiadamianie mnie
o znalezionych błędach i niejasnościach ("kontakt" obok)!