Informacje bieżące

 

 26.06.2017
2GZI - wyniki sprawdzianu z analizy matematycznej z 25 czerwca.
3AZI - wyniki sprawdzianu z rach. prawdopodobieństwa i statystyki z 24 czerwca.
 
 
 6.06.2017
1AZI - wyniki sprawdzianu z matematyki dyskretnej z 3.06.2017.
 
 
 30.05.2017
2EZI - wyniki sprawdzianu z analizy matematyczneji i algebry liniowej z 27.05.2017.
 
 
 23.05.2017
1AZI - wyniki sprawdzianu z matematyki dyskretnej z 20.05.2017.
 
 
 18.05.2017
3AZI - wyniki sprawdzianu z rachunku prawd. i statystyki z 14.05.2017.
2GZI - wyniki sprawdzianu z analizy matemat. i algebry z 14.05.2017.
 
 
  25.03.2017
Bardzo proszę o przynoszenie własnych laptopów (może być jeden na dwie osoby) na ćwiczenia rachunkowe z fizyki. Tworzenie numerycznych modeli wymaga użycia komputera a zajęcia zaplanowane są w salach nie wyposażonych w komputery.
 
 
  23.02.2012
Aby otrzymać wpis zaliczenia wykładu z fizyki, trzeba mieć:
      - zaliczoną prezentację (zob.: FIZYKA / zaliczenie przedmiotu),
      - zaliczoną laborkę,
      - zaliczone ćwiczenia rachunkowe.
 
 
  20.09.2005
Proszę przestrzegać oficjalnych terminów poprawkowych!
Anulowanie oceny niedostatecznej otrzymanej walkowerem (na skutek nieobecności) i przywrócenie utraconej w ten sposób możliwości zaliczenia przedmiotu możliwe jest tylko po usprawiedliwieniu nieobecności – decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
 
 
  14.04.2004
Serwisik ten będzie (docelowo) zawierał wszystkie materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć.
 
  Uprzejmie proszę o powiadamianie mnie
o znalezionych błędach i niejasnościach ("kontakt" obok)!